Bilginin ve teknolojinin hızlı bir biçimde değişim ve gelişim kaydettiği dünyamızda, çevresel ve ekonomik koşullardaki değişmeleri görmezden gelerek, değişiklikleri zamanında yapamayan şirketlerin uzun süre var olamayacakları aşikardır.
Bununla birlikte insanların bilinçlendiği ve rekabet ortamının yoğunlaştığı ülkemizde de toplu yemek sektörünün önemi bir kat daha artmıştır. Şirket ve insan sayısındaki artış, dışarıda yemek yeme alışkanlığı, işverenin personelinin yemek ihtiyacını karşılıyor duruma gelmesi, sektörümüzün sorumluluklarını da arttırmaktadır.
Restaurant olarak; çevreye saygılı, verimli, üretken, kaliteye önem veren, kalitesi konusunda muhatabını aldatmayan, çalışkan, güleryüzlü, bireysel kazanç ile toplumsal hizmet ve çıkarları bağdaştırabilen, insan ve kurumlarla ilişkilerini günlük kısa vadeli çıkarlarına göre değil uzun vadede tüm ilgililerin çıkarlarını, kendi çıkarları dahil birlikte gözeten ilişkilerinde tutarlı olan paylaşımcı, yenilikler peşinde koşan, yaratıcı olmaya çalışan bir firma olarak, hizmet ve kalite çıtasını daima yüksek tutmaktır.

Paylaş